Czy dajecie gwarancje na usługę ?

Gwarancja na usługę wynosi miesiąc natomiast na podzespół nowy to 2 lata (wymieniony w ramach usługi).